Sáng ngày 06/02/2015, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnhđã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.

Hội Nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Trưởng ban Ngô Đình Bảy; các Phó Trưởng ban Trần Kim Trọng Ngô Tùng Hiếu, Lê Ngọc An; toàn thể viên chức và người lao động trong cơ quan.

Đ/c Ngô Đình Bảy, Trưởng Ban thông qua báo cáo tổng kết

     Đồng chí Ngô Đình Bảy, Trưởng ban thông qua báo cáo Tổng kết

   Thay mặt tập thể Lãnh đạo Ban, đồng chí Ngô Đình Bảy, Trưởng ban báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo đã nêu rõ: Trong năm 2014, Ban đã khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đạt kết quả trên các lĩnh vực: Tổ chức - hành chính, kế hoạch - tài chính, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất. Quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng chuyên môn chặt chẽ hơn, nhất là trong việc thực hiện chi trả bồi thường GPMB cho các hộ dân thuộc 02 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Công tác tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác văn thư, lưu trữ có bước chuyển biến tích cực đã đạt được kết quả tốt; việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo trong điều hành chỉ đạo hoạt động của cơ quan. Đã tích cực triển khai có hiệu quả trong quản lý công chức, viên chức như: xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước và lý luận chính trị được quan tâm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác GPMB và phát triển quỹ đất đã được Lãnh đạo Ban chỉ đạo bám sát các yêu cầu đề ra, kịp thời động viên, khích lệ viên chức, lao động cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt kết quả như: Công tác GPMB đã hoàn thành, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư tiến hành thi công theo đúng kế hoạch, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho nhân dân và thu ngân sách cho tỉnh vượt mức chỉ tiêu được giao từ nguồn thu sử dụng đất năm 2014 (293 tỷ đồng/250 tỷ đồng).

           Tại Hội nghị, thay mặt toàn thể viên chức, lao động cũng đã tập trung thảo luận, đề cập đến những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và kiến nghị, đề xuất các phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

            Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Ngô Đình Bảy biểu dương những kết quả đạt được của CCVCLD trong cơ quan đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2014 và đề nghị toàn thể CCVCLĐ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./. 

         Sáng ngày 06/02/2015,  Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnhđã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trưởng ban Ngô Đình Bảy; các Phó Trưởng ban Trần Kim Trọng Ngô Tùng Hiếu, Lê Ngọc An; toàn thể viên chức và người lao động trong cơ quan.

         Thay mặt tập thể Lãnh đạo Ban, đồng chí Ngô Đình Bảy, Trưởng ban báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo đã nêu rõ: Trong năm 2014, Ban đã khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đạt kết quả trên các lĩnh vực: Tổ chức - hành chính, kế hoạch - tài chính, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất. Quan hệ phối hợp công tác giữa các phòng chuyên môn chặt chẽ hơn, nhất là trong việc thực hiện chi trả bồi thường GPMB cho các hộ dân thuộc 02 dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Công tác tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện; công tác văn thư, lưu trữ có bước chuyển biến tích cực đã đạt được kết quả tốt; việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo trong điều hành chỉ đạo hoạt động của cơ quan. Đã tích cực triển khai có hiệu quả trong quản lý công chức, viên chức như: xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước và lý luận chính trị được quan tâm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, công tác GPMB và phát triển quỹ đất đã được Lãnh đạo Ban chỉ đạo bám sát các yêu cầu đề ra, kịp thời động viên, khích lệ viên chức, lao động cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đạt kết quả như: Công tác GPMB đã hoàn thành, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư tiến hành thi công theo đúng kế hoạch, công tác đấu giá quyền sử dụng đất, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho nhân dân và thu ngân sách cho tỉnh vượt mức chỉ tiêu được giao từ nguồn thu sử dụng đất năm 2014 (293 tỷ đồng/250 tỷ đồng).

        Tại Hội nghị, thay mặt toàn thể viên chức, lao động cũng đã tập trung thảo luận, đề cập đến những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và kiến nghị, đề xuất các phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quan cảnh Hội Nghị

Quan cảnh Hội nghị Tổng kết

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Ngô Đình Bảy biểu dương những kết quả đạt được của CCVCLD trong cơ quan đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2014 và đề nghị toàn thể CCVCLĐ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.


HTH  (Cập nhật ngày 13-02-2015)    Các tin liên quan:
  Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm (14-07-2014)
  Hội nghị Tổng kết kiểm tra chéo công tác Văn thư, lưu trữ (16-10-2013)
     Thông báo
     Văn bản mới
     Hình ảnh hoạt động
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục
Các dự án kêu gọi đầu tư
BAN QL GP MB VÀ NGƯỜI DÂN
     Thống kê người dùng
  Đang online:               12
  Số lượt truy cập: 212707
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 45 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 056.3811832 Fax: 056.3828488
Email:
Chịu trách nhiệm nội dung:
Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - VT Bình Định