Nhằm đánh giá thực trạng công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới

Cảnh quan Hội nghị

        Ngày 26/9/2013, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phốcủa tỉnh 02 năm (2011-2013). Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Ngô Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Văn phòng Sở Nội vụ; Chi cục Văn thư – Lưu trữ và 134 đại biểu là Lãnh đạo; cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố.

 

Ông Lê Văn Minh, giám đốc Sở Nội vụ trao bằng khen cho các  cơ quan đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ

 

Ông Lê Văn Minh, giám đốc Sở Nội vụ trao bằng khen cho các

 cơ quan đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ

 

          Theo báo cáo tổng kết kết quả kiểm tra chéo tại 74 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố (tổng cộng 22 Cụm kiểm tra) có 30 cơ quan, tổ chức xếp loại A; 36 cơ quan, tổ chức xếp loại B; 08 cơ quan, tổ chức xếp loại C và 09 huyện, thị xã, thành phố xếp loại A;  02 huyện xếp loại B.

          Tại Hội nghị này, Sở Nội vụ đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011 - 2013) gồm: Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thi hành án dân sự; Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định; Ban Dân tộc; Sở Nội vụ; Cục Thuế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Cục Hải quan; Trường Cao đẳng Bình Định; Cty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Thi đua – Khen thưởng; UBND thị xã An Nhơn; UBND huyện Phù Mỹ; UBND huyện Tuy Phước và UBND huyện Hoài Ân. Trong đó, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh là đơn vị đã đạt thành tích xuất sắc đáng kể trong việc thực hiện nội dung 10 chỉ tiêu thi đua về công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011 – 2013), đạt 990/1000 điểm, xếp loại A dẫn đầu trong tổng số 74 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố.

            Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ phục vụ có hiệu quả trong lãnh đạo và điều hành hoạt động của cơ quan, Lãnh đạo Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh đã quan tâm chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; kiện toàn đội ngũ cán bộ văn thư, lưu trữ đảm bảo tiêu chuẩn ngạch quy định; bố trí Kho lưu trữ và các trang thiết bị đảm bảo cho việc bảo quản an toàn tài liệu của cơ quan; ban hành nhiều văn bản quy định và hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý văn bản, lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, khoa học phục vụ kịp thời, nhanh chóng cho việc giải quyết công việc hàng ngày của cơ quan; quản lý văn bản đến, xây dựng và ban hành văn bản đi đúng quy trình, quy định của Nhà nước; quản lý sử dụng con dấu chặt chẽ, đúng quy định; chủ động triển khai việc thu thập, chỉnh lý, phân loại hồ sơ, tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đúng quy định (đạt 50% số tài liệu đã thu về kho); ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi hồ sơ, quản lý hồ sơ lưu trữ, quản lý công văn đến – đi, tự xây dựng chương trình phần mềm nội bộ để theo dõi…

           Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian đến, Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnhđã đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể để góp phần thực hiện thắng lợi chương trình cải cách và hiện địa hóa công tác văn thư lưu trữ của tỉnh. Đồng thời, Lãnh đạo Ban thường xuyên chỉ đạo cán bộ, viên chức và đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan phải thực hiện nghiêm túc những quy định của Nhà nước, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và của Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm để từng bước đưa công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan phát triển, đạt hiệu quả cao hơn và giữ vững thành tích đã đạt được trong 02 năm (2011 – 2013)./.


H.T.Hòa  (Cập nhật ngày 16-10-2013)         Thông báo
     Văn bản mới
     Hình ảnh hoạt động
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
Lịch công tác
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn thủ tục
Các dự án kêu gọi đầu tư
BAN QL GP MB VÀ NGƯỜI DÂN
     Thống kê người dùng
  Đang online:               8
  Số lượt truy cập: 212703
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 45 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 056.3811832 Fax: 056.3828488
Email:
Chịu trách nhiệm nội dung:
Phát triển bởi : Trung tâm Ứng dụng CNTT - VT Bình Định